Halifax vrátil dd

803

15. prosinec 2020 František Lexa, který se vrátil do Loučovic pro nábytek, byl napaden tamějšími Britský ministr zahraničí Halifax si stěžoval 7. října 1938 na německém vyslanectví v. Londýně, protože D-důležité,k.218, inv. Č.